Art.1. Organizatorii si regulamentul oficial al promotiei

 1. Promotia “Aboneaza-te si castiga cu Savoy” este organizata de catre societatea comerciala Complex Savoy S.A., persoana juridica romana, CUI 7252404, J 13/1157/1995, reprezentata prin Bellamy Zahiu, in calitate de Administrator, numit in continuare Organizator.
 2. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Promotiei (denumit in continuare “Regulamentul oficial”).
 3. Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Promotiei, pe site-ul http://www.savoyhotel.ro. De asemenea, regulamentul promotiei poate fi cerut la numarul de telefon indicat in prezentul Regulament.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art.2. Teritoriul, durata si dreptul de participare la Promotie

 1. Promotia se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
 2. Promotia debuteaza pe data de 23 Noiembrie 2012 la ora 00:00 si se va incheia pe data de 31 Martie 2013 la ora 24:00. In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca/sau sa scurteze perioada de desfasurare a promotiei, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).
 3. La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica (denumita in continuare “Participant”) care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii promotiei, doar daca respecta conditiile prezentului regulament.

Art.3. Premiul promotiei

 1. aparat foto digital Canon Poweshot A2200 in valoare de 350 RON.

Art.4. Mecanismul Promotiei

 1. Participantul, prin participarea la aceasta promotie, accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
 2. Participantul se aboneaza Newsletter-ului Best Western Savoy Hotel folosind pop-up-ul de pe site sau formularul de pe http://www.savoyhotel.ro.
 3. Castigatorul este ales folosind random.org, varianta platita.
 4. Extragerea va avea loc pe 03 Aprilie 2013 si va fi anuntat pe site-ul http://www.savoyhotel.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Best.Western.Savoy.Hotel.
 5. Nu se acorda contravaloarea premiului in bani si nici nu poate fi schimbat cu alt premiu.
 6. Orice persoana interesata poate apela firma organizatoare pentru a cere detalii legate de regulament – email: bw@savoyhotel.ro, telefon: 0241 606 904. Programul de functionare este de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 17:00.
 7. Folosirea de adrese de e-mail false sau orice alta tentativa de spam sau fraudare, va fi penalizata prin ridicarea dreptului de a participa la promotie.

Art.5. Prelucrarea datelor personale

 1. Prin participarea la aceasta promotie, Participantii confirma luarea la cunostinta a prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul privind prevederile sale.
 2. Prin participarea la aceasta promotie, Participantii sunt de acord cu includerea datelor lor personale in baza de date a Best Western Savoy Hotel si folosirea acestor date in vederea primirii ocazionale de oferte si invitatii speciale la evenimente, din partea Organizatorului.
 3. Organizatorul se angajeaza sa nu dezvaluie datele personale ale participantilor unei terte parti.
 4. Participantilor la aceasta Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Orice participant isi poate exercita aceste drepturi, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului.
 5. Orice participant are dreptul de a cere, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului, excluderea din baza de date a acestuia. Organizatorul se obliga sa inceteze procesarea datelor personale ale petitionarului din momentul primirii unei astfel de cereri.

Art.6. Litigiile si legea aplicabila

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din Romania, in conformitate cu dreptul comun.
 2. Legea aplicabila este legea romana.